Προσθετική

 

Προσθετική

 

Στεφάνες (Θήκες )

 

Η στεφάνη είναι ένα κάλυμα το οποίο περιβάλλει το δόντι και έχει ως σκοπό να αποκαταστήσει το αρχικό του σχήμα, μέγεθος, δύναμη και λειτουργικότητα και να βελτιώσει την όλη εμφάνιση. Για να τοποθετηθεί μια στεφάνη είναι απαραίτητο να τροχισθεί το δόντι περιμετρικά. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους μπορεί ένα δόντι να χρειάζεται θήκη. Ενδείξεις αποτελούν δόντια που έχουν σπάσει και έχει χαθεί μεγάλο τμήμα τους, δόντια τα οποία είναι αδύναμα (π.χ. με μεγάλα σφραγίσματα) και ενδέχεται να σπάσουν ή και με ιδιαίτερα έντονα αισθητικά προβλήματα. Επίσης μια στεφάνη τοποθετείται και για να αποκαταστήσει προσθετικά ένα εμφύτευμα

.

Οι στεφάνες μπορούν να κατασκευαστούν απο διάφορα υλικά όπως: ακρυλικό, μέταλλο, μέταλλο και ακρυλικό, μέταλλο και πορσελάνη και φυσικά ολοκεραμικές οι οποίες αποτελούνται εξ’ολοκλήρου από πορσελάνη και είναι ανώτερες αισθητικά των προηγούμενων καθώς δεν περιέχουν καθόλου μέταλλο. Επίσης εάν με τον χρόνο σημειωθεί υφίζηση των ούλων, τα όρια της στεφάνης είναι δυσδιάκριτα και δεν εμφανίζεται η χαρακτηριστική μαύρη γραμμή όπως στις μεταλλοκεραμικές στεφάνες.

 

 

Γέφυρες

 

Οι γέφυρες κυριολεκτικά γεφυρώνουν το κενό μεταξύ των δοντιών το οποίο δημιούργηθηκε από απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών και στηρίζονται σε φυσικά δόντια ή σε εμφυτεύματα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη γέφυρας:

Οι κλασσικές γέφυρες. Μια κλασσική γέφυρα αποτελείται από δύο θήκες για τα δόντια ή εμφυτεύματα που βρίσκονται εκατέρωθεν του ελλείμματος (δόντια στηρίγματα) και τεχνητό δόντι ή δόντια ενδιάμεσα (γεφύρωμα).

Οι γέφυρες με πρόβολο. Όπου το στήριγμα/τα βρίσκονται μόνο από την μία πλευρά του ελλείμματος.

Οι γέφυρες Maryland. Σ’αυτή την περίπτωση τα δόντια τροχίζονται ελάχιστα και το γεφύρωμα συγκρατείται από δύο  πτερύγια τα οποία εφαρμόζουν στα δόντια στηρίγματα.

 Οι γέφυρες όπως και οι θήκες μπορούν να κατασκευαστούν απο διάφορα υλικά με τις ολοκεραμικές εργασίες να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος καθώς έχουν γίνει ανθεκτικότερες απ’ότι στο παρελθόν και οικονομικά πιο προσιτές.

 

 

 

Μερικές οδοντοστοιχίες

 

Οι μερικές οδοντοστοιχίες είναι προσθετικές εργασίες οι οποίες αποκαθιστούν τόσο τα δόντια όσο και τα ούλα και είναι είναι κινητές εργασίες οι οποίες αφαιρούνται από το στόμα για την καθημερινή φροντίδα ή για επισκευή. Η συγκράτηση τους στο στόμα επιτυγχάνεται με άγκιστρα ή με συνδέσμους ακριβείας οι οποίοι έχουν και αισθητικό πλεονέκτημα έναντι των αγκίστρων. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις στις οποίεςδεν επαρκούν τα δόντια στηρίγματα για να κατασκευασθεί μια γέφυρα και δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση με εμφυτεύματα.

 

 

 

Ολικές Οδοντοστοιχίες

 

Κατασκευάζονται για την αποκατάσταση απώλειας όλων των δοντιών. Mπορούν να συνδυαστούν και με εμφυτεύματα για αύξηση συγκράτησης. Στην περίπτωση αυτή δύο ή περισσότερα εμφυτεύματα τοποθετούνται στην γνάθο και συγκρατούν την οδοντοστοιχία με την βοήθεια συνδέσμων ακριβείας. Στα εμφυτεύματα προσαρμόζεται το συγκρατητικό στοιχείο που μπορεί να είναι, σφαιρικό ή κυλινδρικό όταν τα εμφυτεύματα δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους ή μία δοκός η οποία συνδέει δύο ή περισσότερα εμφυτεύματα. Στην οδοντοστοιχία ενσωματώνεται το τμήμα του συνδέσμου ακριβείας στο οποίο “κουμπώνει” το συγκρατητικό στοιχείο των εμφυτευμάτων.