Εμφυτεύματα

 

Εμφυτεύματα

 

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι η πλέον σύγχρονη και καλύτερη εναλλακτική αποκατάστασης της έλλειψης ενός, περισσότερων ή και όλων των δοντιών. Είναι μια εξαιρετική λύση με προβέψιμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Πρόκειται για βίδες τιτανίου οι οποίες εμφυτεύονται στα οστά των γνάθων και αντικαθιστούν την ρίζα του δοντιού υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προσθετική εργασία (θήκη/γέφυρα/επένθετη οδοντοστοιχία/υβριδική αποκατάσταση). Η διαδικασία τοποθέτησης και αποκατάστασης με εμφυτεύματα εμπεριέχει τα εξής στάδια:

 

 

 

Προεγχειρητικός σχεδιασμός

 

Είναι σημαντικό προεγχειρητικά να γίνει προσεκτική αξιολόγηση του κάθε περιστατικού και η σωστή επιλογή του υποψηφίου, ώστε να υπάρχει πλήρης επιτυχία.

Ελέγχεται το ιατρικό ιστορικό, το επίπεδο στοματικής υγιεινής, οι διάφορες ιδιαιτερότητες του στοματογναθικού συστήματος του ασθενούς και λαμβάνονται αποτυπώματα για την κατασκευή εκμαγείων μελέτης για τον σχεδιασμό της θεραπείας.

Γίνεται ακτινογραφικός έλεγχος με αξονική τομογραφία (dental scan) όπου διαπιστώνεται το εύρος και η ποιότητα του διαθέσιμου οστού και επιλέγεται το κατάλληλο εμφύτευμα.

Είναι ουσιαστικά το στάδιο στο οποίο σχεδιάζονται τόσο το χειρουργικό (θέσεις εμφύτευσης, κλίση, τύπος και αριθμός εμφυτεύματων), όσο και το προσθετικό στάδιο (τύπος αποκατάστασης).

 

 

 

Εμφύτευση

 

Η διαδικασία εμφύτευσης γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένο και έμπειρο χειρουργό, είναι απλή και γίνεται με τοπική αναισθησία. Τις περισσότερες φορές μετεγχειρητικά δεν υπάρχει πόνος. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις εκτεταμένων χειρουργείων τοποθέτησης πολλαπλών εμφυτευμάτων μπορεί να υπάρξει οίδημα και πόνος, ο οποίος ελέγχεται εύκολα με την χρήση απλών αναλγητικών. Μετά την τοποθέτηση τους τα εμφυτεύματα συνήθως καλύπτονται από τον χειρουργό με ούλα και αφήνονται να οστεοενσωματωθούν για περίοδο που κυμαίνεται μεταξύ 3-6 μηνών, ανάλογα με την ποιότητα του οστού και κατασκευάζεται μια προσωρινή μεταβατική αποκατάσταση. Κατά το διάστημα αυτό σχηματίζεται οστό πάνω στην πορώδη επιφάνεια του εμφυτεύματος, οδηγώντας στην ακινητοποίηση του. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου η αρχική σταθερότητα τού εμφυτεύματος κατά την τοποθέτηση του είναι ικανοποιητική και μπορεί να στηρίξει άμεσα την προσθετική εργασία (άμεση φόρτιση εμφυτεύματος).

 

 

 

Προσθετική αποκατάσταση

 

Μετά την περίοδο οστεοενσωμάτωσης αφαιρείται  το τμήμα των ούλων  που καλύπτει την κορυφή του κάθε εμφυτεύματος και ξεκινά η  διαδικασία κατασκευής της προσθετικής επιεμφυτευματικής αποκατάστασης. Λαμβάνονται αποτυπώματα και στο εργαστήριο κατασκευάζεται η εξειδικευμένη προσθετική εργασία η οποία κοχλιώνεται στο εμφύτευμα. Στην περίπτωση αποκατάστασης ενός δοντιού τοποθετείται μια θήκη, εάν λείπουν περισσότερα μια γέφυρα, ενώ σε περιπτώσεις που λείπουν όλα τα δόντια μια γέφυρα, μία επένθετη οδοντοστοιχία (οδοντοστοιχία που συγκρατείται στα εμφυτεύματα) ή μία υβριδικού τύπου αποκατάσταση (μεταξύ γέφυρας και οδοντοστοιχίας), ανάλογα με την περίπτωση.